Call 2017-R/FAK: Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation)

Projektnamn

'Fingeravtrycken' av vattenutbytet mellan Nordatlanten and de nordiska haven mätt från rymden över olika tidsskalor

Diarienummer
133/17
Projektledare
Leon Chafik
Lärosäte
Stockholms universitet
Totalt
4 692 kkr
Projektnamn

Snömätningar från satellitradar observations samt kopllade snö- och radarmodeller

Diarienummer
178/17
Projektledare
Ian Brown
Lärosäte
Stockholms universitet
Totalt
3 801 kkr
Projektnamn

Ocean colour remote sensing in optically complex waters - moving from the ENVISAT to the Copernicus programmeShort

Diarienummer
175/17
Projektledare
Susanne Kratzer
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
3 188 kkr
Projektnamn

Nya metoder för att ta fram förbättrad skoglig statistik utifrån en kombination av fjärranlys- och fältdata

Diarienummer
144/17
Projektledare
Mats Nilsson
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
2 327 kkr
Projektnamn

Monitorering av Östersjöns kolcykel med hjälp av fjärranalys

Diarienummer
174/17
Projektledare
Anna Ruttgersson
Lärosäte
Uppsala universitet
Total
2 558 kkr