Call 2016-R/SRAC: Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig forskning)

Projektnamn

Stjarnbildning ur den unga stjärnhopens perspektiv

Diarienummer
140/16
Projektledare
Angela Adamo
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
1 233 kkr
Projektnamn

Magnetisk omkoppling; från det lilla till det stora i rymden

Diarienummer
158/16
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för Rymdfysik
Total
1 947 kkr
Projektnamn

Gränsen mellan dag och nätt i Mars jonosfär

Diarienummer
156/16
Projektledare
David Andrews
Institution
Institutet för rymdfysik
Total
3 188 kkr
Projektnamn

Observationer av molekyler i vindar från gamla stjärnor

Diarienummer
159/16
Projektledare
Elvire De Beck
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Total
4 610 kkr
Projektnamn

ICI: mätningar av ismoln i ett nytt våglängdsområde

Diarienummer
169/16
Projektledare
Patrick Eriksson
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Total
2 462 kkr
Projektnamn

Jonspridning från ytor: i rymden, laboratoriemiljön, och rymdinstrument

Diarienummer
131/16
Projektledare
Stanislav Barabash
Institution
Institutet för Rymdfysik
Total
923 kkr
Projektnamn

Data assimilering av aerosolobservationer från europeiska satellitinstrument

Diarienummer
100/16
Projektledare
Michael Kahnert
Insitution
SMHI
Total
2 751 kkr
Projektnamn

Att övervaka och skydda astronauters hälsa vid långvariga rymdfärder

Diarienummer
101/16
Projektledare
Lars Karlsson
Institution
Karolinska Institutet
Total
4 245 kkr
Projektnamn

PoGO+

Diarienummer
255/16
Projektledare
Mark Pearce
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
2 745 kkr
Projektnamn

Exoplaneter från rymden - CHEOPS och PLATO, ESA's nästa två rymdteleskop

Diarienummer
163/16
Projektledare
Carina Persson
Lärosätet
Chalmers tekniska högskola
Total
4 487 kkr
Projektnamn

Komplexa plasman i mikrogravitationsmiljö som ett modellsystem av vätskefasen

Diarienummer
143/16
Projektledare
Svetlana Ratynskaya
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
4 203 kkr
Projektnamn

How do gravitational wave sources look electromagnetically?

Diarienummer
107/16
Projektledare
Stephan Rosswog
Lärosätet
Stockholms universitet
Total
1 601 kkr
Projektnamn

Studier av Gammablixtar med Fermi Gamma Ray Space Telescope

Diarienummer
196/16
Projektledare
Felix Ryde
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
1 882 kkr
Projektnamn

Jonosfärens respons på snabba flödesvariationer hos norrskens elektronerna

Diarienummer
153/16
Projektledare
Timofei Serguienko
Lärosäte
Institutet för Rymdfysik
Total
2 201 kkr
Projektnamn

Utveckling av ett instrument för att mäta energirika neutrala atomer kring Jupiter - ett doktorandprojekt

Diarienummer
189/16
Projektledare
Manabu Shimoyama
Institution
Institutet för Rymdfysik
Total
2 501 kkr
Projektnamn

Hur elektrisk uppladdning av rymdfarkoster påverkar jonmätningar

Diarienummer
130/16
Projektledare
Gabriella Stenberg-Wiser
Institution
Institutet för Rymdfysik
Total
3 606 kkr
Projektnamn

Effekt av gravitationen vid biomekanisk modellering av styrketräning

Diarienummer
183/16
Projektledare
Patrik Sundblad
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
1 463 kkr
Projektnamn

Satellitbaserad övervakning av kortlivade klimatföroreningar över Norden länder (NORD-SLCP)

Diarienummer
94/16
Projektledare
Manu Anna Thomas
Institution
SMHI
Total
2 304 kkr
Projektnamn

Mikrogravitationens inflytande på fasseparation och strukturbildning i tunna filmer för organisk optoelektronik

Diarienummer
148/16
Projektledare
Jan van Stam
Lärsosäte
Karlstad universitet
Total
752 kkr
Projektnamn

Utveckling av ett partikelinstrument för Jupitermissionen JUICE - ett doktorandprojekt

Diarienummer
129/16
Projektledare
Martin Wieser
Institution
Institutet för rymdfysik
Total
2 460 kkr