Call 2016-R/FAK: Öppen forskningsutlysning - FAK (fjärranalys)

Projektnamn

Rymdfixering

Diarienummer
166/16
Projektledare
Rüdiger Hass
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Total
5 041 kkr
Projektnamn

Fjärranalys av kustvatten med data från ESA's Copernicus mission - utveckling av algoritmer och validering

Diarienummer
110/16
Projektledare
Susanne Krazter
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
619 kkr
Projektnamn

De Nordiska haven som länk mellan Atlanten och Artiska Oceanen; mekanismer och framtida förändringar

Diarienummer
111/16
Projektledare
Mats Nilsson
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
1 268 kkr
Projektnamn

En integrerad ansats för att undersöka trädens okända roll för torrområdens jordbruksproduction

Diarienummer
112/16
Projektledare
Madelene Ostwald
Lärosäte
Linköpings universitet
Total
4 179 kkr
Projektnamn

Kan vi bekräfta semitorra områdens dominanta roll inom den globala kolcykeln med hjälp av fjärranalys?

Diarienummer
95/16
Projektledare
Tobern Tageson
Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Total
4 163 kkr
Projektnamn

Skattning av skoglig biomassa och biomassaförändring med satellitburen SAR

Darienummer
164/16
Projektledare
Lars Ulander
Lärosäte
Chalmers tekniska högskolan
Total
2 830 kkr