Fortsatt drift av svenska instrument på internationella projekt (2 år)