Inom ramen för FPCUP (Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake) finansieringen kommer Rymdstyrelsen att genomföra ett pilotprojekt i samarbete med Lysekils kommun för att bidra till en bättre havsplanering genom att använda satellitdata och skapa ett Proof of Concept (POC) för en Digital Twin Ocean (DTO) i Skagerrak.
Utlysning av pilotprojekt: Havsplanering - Fall Lysekils kommun
´
Publicerad
2024-07-05
Sista ansökningsdag:
2024-07-05 12:00
Dela artikel:

Bakgrund 

Syftet med denna utlysning är att främja innovativ tjänsteutveckling för hållbar förvaltning i Östersjöns avrinningsområde. 

För att kunna planera för hållbar och differentierad användning av havet behöver den lokala planeringsmyndigheten detaljerade data om miljöparametrar, pågående och planerade mänskliga aktiviteter samt modeller och förutsägelser från regionala till globala nivåer av digitala tvillingar. DTO kan vara ett verktyg för att förstå komplexiteten och hjälpa till att lösa konflikter mellan olika intressen. Sammansättningen av en DTO kommer att underlätta och snabba på övergången till klimatneutrala och hållbara metoder genom att vara lättare att förstå och mer effektivt tillhandahålla datadrivna lösningar samt ge effektivt stöd för kommunens policybeslut.

Ett obligatoriskt villkor är bland annat användning av Copernicus satellitdata.

All information hittas i Utlysningstxt-Pilotprojekt 2024 (PDF)

Viktiga datum

Den nu aktuella utlysningen stänger den 15 september 2024.

Ansökningshandlingar och instruktioner

Ansökan ska skrivas på svenska och engelska och vara Rymdstyrelsen tillhanda vid utlysningens stängningsdatum.

Ansökan ska bestå av följande dokument:

Ansökningsmall-Pilotprojekt 2024 (PDF)

Beskrivningsmall-Pilotprojekt 2024 (PDF)

Ansökningshandlingarna skickas till: application@snsa.se med ämne: Utlysning av pilotprojekt 2024 ”Projekttitel”.

Start och redovisning av projekt

När Rymdstyrelsen har beviljat ett projektbidrag så ska projektparterna underteckna blanketten ”Godkännande av projektvillkor” och förse Rymdstyrelsen med en populärvetenskaplig beskrivning av projektet. Avsikten är att använda denna i Rymdstyrelsens informationsspridning.

Godkännande av projektvillkor (PDF)

Rapportering

Lägesrapportering

Under projektets gång ska bidragsmottagaren rapportera till Rymdstyrelsen enligt projektplan. Ingen särskild mall för rapporteringen finns. Rapporten ska ange hur projektet framskrider utifrån plan. Uppnådda delmål och eventuella avvikelser ska framgå. Redovisning av stödberättigande kostnader ska ingå i rapporteringen.

Lägesrapporter skickas enbart elektroniskt till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Blankett för lägesrapport (PDF)

Kontaktperson angående utlysningen: 

Selima Ben Mustapha
E-post: selima.benmustapha@snsa.se 
Telefon: 08 – 409 077 73