Astropartikelfysik

Astropartikelfysik är en relativt ny forskningsgren som sammanlänkar partikelfysik, astrofysik, astronomi och kosmologi.

Några av de viktiga frågeställningar som forskarna inom astropartikelfysik söker svar på är förekomsten av exotiska partiklar och andra fenomen och hur dessa kan studeras t.ex. mörk energi, mörk materia och gravitationsvågor.

Läs mer på KTH:s webbplats

På sidan "Frågor och svar" finner du fakta och information om många rymdområden

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017