Astronomi

Astronomi handlar om vetenskapliga studier av universum.

Här ser du några exempel på frågor som dagens astronomer söker svaren på:

• Hur bildades vårt planetsystem?
• Hur uppstod livsbetingelserna på jorden?
• Varför är de jordliknande planeternas atmosfärer så olika?
• Finns det eller har det funnits livsbetingelser på andra platser i solsystemet, exempelvis på Mars eller på Saturnus måne Titan?
• Påverkas jordens klimat av fluktuationer på solen?
• Hur bildas planetsystem och hur vanliga är de runt andra stjärnor?
• Vilka är förutsättningarna för att stjärnor ska bildas och hur ser deras livscykel ut?
• Hur vanliga är svarta hål och hur påverkar de sina värdgalaxer?
• Finns det antimateria i den kosmiska strålningen?
• Hur uppstod universum, vad består det av och hur ser dess framtida öde ut?

 På sidan "Frågor och svar" finner du fakta och information om många rymdområden

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017