Observera land

Spanien 1974

Det finns många anledningar att med hjälp av satellit titta ner på jordens landmassor. Många forskare använder satellitdata för att övervaka jordens vegetation. Satellitbilder ger information om skogarnas utbredning, det är viktig information för klimatforskningen. Det går också att se om det är löv- eller barrskog. Från satellit övervakas även ömtåliga naturtyper som hagmark eller myrar. Information om ökenutbredning går det också att få från satellitbilder. På webbplatsen Change Matters går det att titta på satellitbilder och hur vegetationen har förändrats över åren. Vad har hänt där du bor, har vegetationen ökat eller minskat?

Satellitbilder används också i forskning runt landhöjning och landsänkning. I större städer kan det till exempel vara intressant att titta på hur tunnelbyggen påverkar landhöjden.

Spanien 2004Vid naturkatastrofer som vulkanutbrott, jordbävningar eller översvämningar tas mängder av satellitdata ner och förmedlas till katastrofarbetarna på plats. Men många områden övervakas ständigt av forskare som undersöker hur man med hjälp av satellitdata kan mäta små, små rörelser i marken och därigenom bidra till att förutsäga vulkanutbrott eller jordbävningar.

Bilderna här intill visar förändringar i södra Spanien mellan 1974 och 2004. 2004 har det byggts en mängd växthus i området. Fler bilder av detta slag finns i UNEP:s atlas "One Planet, Many People".

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017