Galileo

I Europa utvecklar Esa och EU gemensamt satellitnavigeringssystemet Galileo. Det ska bestå av ca 30 satelliter och ett nät av markstationer som övervakar och styr satelliternas positioner och funktioner. Till att börja med blir det 18 satelliter. De två första satelliterna skickades upp 2011. Galileo blir ett helt fristående system, men man ska med samma mottagare kunna använda det tillsammans med andra system, t.ex. amerikanska GPS, som ett enda stort system med uppåt 60 satelliter. Då har man normalt kontakt med tillräckligt många satelliter för att få en noggrann positionsbestämning även i skymda lägen.

Fullt utbyggt kommer Galileo att erbjuda en rad fördelar i förhållande till amerikanska GPS och ryska Glonass, bland annat högre noggrannhet, mindre känslighet för störningar och bättre positionering inomhus.

Esrange utanför Kiruna är en viktig länk i mottagandet av satelliternas signaler. Esrange väntas senare bli en av fem huvudstationer för markkontrollen av satelliterna.

Läs mer om Galileo på Esas webbplats.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017