Copernicus – tjänsteutveckling för att tillgodose användarnas informationsbehov

 

Copernicus

 En rad olika tjänsteutvecklingsprojekt visar hur information från jordobservationssatelliter tillsammans med andra data kan komma till nytta , till exempel för att stödja genomförandet av EU:s miljöpolitik.
Copernicus är ett samarbetsprojekt mellan Esa och EU där Esa samordnar, utvecklar och driftar rymdtekniken på EU:s uppdrag. Delar av driften av systemet gör Esa tillsammans med EUMETSAT, Europas organisation för meteorologisatelliter. EU-kommissionen ansvarar för att definiera och prioritera användarbehoven och genomföra den tjänsteutveckling som behövs.

Karta över tsunamidrabbat områdeTjänster tas fram inom sex olika områden; land- och havsmiljö, katastrofhantering, luftkvalitet, klimat och säkerhet. Tjänsteutvecklingen för samman slutanvändarna av jordobservationsdata från satellit och andra verktyg med utvecklare av metoder och tekniken för att samla in, integrera och presentera data i form av olika tjänster. Tjänsterna syftar dels till att ge information om markanvändningen till stöd för genomförandet av EU:s miljölagstiftning, t ex ramdirektivet för vatten och dels till att ta fram tjänster inom riskhantering, både till följd av katastrofer, extrema väderhändelser såsom översvämningar och skogsbränder. Utveckling och leverans av tjänsterna samordnas av en rad olika europeiska organisationer. För landmiljön ansvarar EEA, för havsmiljön Mercator, Katastrofhantering och globala vegetationsanalyser JRC, atmosfär, klimat och luftkvalitet ECMWF, säkerhet till sjöss EMSA, EU:s gränsbevakning FRONTEX. För stöd till EU:s internationella insatser är EU:s satellitcenter påtänkt som ansvarig. Om du vill ha mer information om tjänsterna och hur de kan anpassas till svenska behov kan du få mer information på länkarna nedan:

http://land.copernicus.eu/
https://marine.copernicus.eu/
http://atmosphere.copernicus.eu/
http://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=2&lat=23.04768&lon=84.67&layers=0T00000B0
http://climate.copernicus.eu/

 

Många svenska deltagare


Sverige har stor erfarenhet av att använda data från satelliter i olika sammanhang och har efter Europeiska mått i många avseenden mogna användare. Därför finns ett stort intresse från en rad svenska myndigheter, forskare och företag att vara med i de projekt som Esa och EU driver inom Copernicus.
På regional och lokal nivå deltar flera länsstyrelser och kommuner i arbetet. Flera företag har fått kontrakt om tjänsteleverenser till Copernicus, bland annat för kartering av landmiljön och varningssystem i samband med översvämningar.
 

 

Senast uppdaterad: 21 mars 2016