Satelliten Odin

Satelliten Odin

Odin är en satellit som utvecklats av svenska  SSC på uppdrag av Rymdstyrelsen, Canada (CSA), Finland (TEKES) och Frankrike (CNES). Odin sändes upp den 20 februari år 2001 från Svobodny i Ryssland.

Odins uppdrag

Odin har levererat mycket intressanta data till astronomer och atmosfärsforskare. Satelliten Odin har nämligen två uppdrag - att studera atmosfären och att undersöka rymden.

Mätningar gjorda från rymden mot atmosfärsranden ska ge information om kemiska, fysikaliska och dynamiska processer i den övre atmosfären för att ge kunskap om bl.a. ozonuttunningen och växthuseffekten. De astronomiska mätningarna avser främst det interstellära mediet (gasen mellan stjärnorna) och områden där stjärnor bildas.

Läs mer om Odin

Den 20 februari 2001 sändes det svenska Odinsatelliten upp från Svobodny i sydöstra Ryssland. Hela 16 år senare, fungerar både satelliten och de vetenskapliga instrumenten fortfarande oklanderligt.
Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln om Odins historia.

Satelliten Odin 17 år i bana 

Odin - en introduktion (eng)  Information om Odin och den forskning som görs med hjälp av data från satelliten.

Senast uppdaterad: 6 mars 2018