Industri

Konkurrenskraftig svensk rymdindustri

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten skall bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv.

Ökad teknisk kompetens

Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid. I Rymdstyrelsens strategi ingår också att satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter inom vissa utvalda områden, som ökar industrins tekniska kompetens. De företag som arbetar i rymdprojekt får på så sätt en höjd teknisk kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

En lista över  svenska rymdföretag hittar du här.
 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017