Svensk rymdverksamhet

Rymdstyrelsen ansvarar för statligt finansierad rymdverksamhet vad gäller forskning och utveckling. Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk forskning och industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid.

Internationellt samarbete

Den största delen av de projekt Rymdstyrelsen finansierar utförs i internationellt samarbete. Rymdprojekt är i regel internationella eftersom det ofta krävs gemensamma finansiella och intellektuella krafter för att genomföra dem. Ca 70 % av Rymdstyrelsens medel fördelas på projekt som genomförs av det europeiska rymdorganet Esa men det genomförs även projekt i direkt samarbete med andra länder. Sverige har varit med i Esa sedan det upprättades 1975. Här kan du läsa om Sveriges deltagande i Esas program.

Svensk rymdindustri

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten skall bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv. Det arbetar ungefär 1000 personer inom rymdindustrin över hela Sverige. De finns på allt från stora företag som SSC, RUAG Space, OHB Sweden och GKN till en rad mindre företag spridda över hela Sverige.

Svensk rymdforskning

Det bedrivs framgångsrik rymdforskning på många platser i Sverige. Ungefär 200 personer arbetar med rymdforskning på flera universitet, högskolor och institut runt om i landet. Sverige har byggt ett antal satelliter i forskningsfronten: Viking, Freja, Astrid 1, Astrid 2 och Odin.

Rymdtillämpningar i svampskogen

Rymdstyrelsen fokuserar även på att föra ut rymdtekniken i samhället så att den kommer till praktisk nytta. Rymden är en del av vår vardag, och de flesta svenskar drar nytta av rymdens infrastruktur utan att de tänker på det. Tack vare rymdverksamheten kan vi se TV i direktsändning från hela världen. Satellitnavigering i segelbåtar, bilar och till och med i svampskogen har blivit en självklarhet. Meteorologerna har länge varit beroende av data från satelliter för sina väderprognoser. Även svenska myndigheter och företag har stor nytta av olika rymdtillämpningar.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017