Övrigt internationellt samarbete

De flesta rymdprojekt är så komplicerade att det krävs att flera länder samlar sina resurser och sin kompetens för att de skall kunna genomföras. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen inom ramen för det europeiska rymdorganet Esa (European Space Agency) och även EU arbetar numera med rymdfrågor. En annan rymdaktör i Europa är Eumetsat, det är SMHI som är den svenska aktören i det samarbetet. 

Svenska aktörer deltar också i andra internationella samarbetsprojekt, utanför Esa, EU och Eumetsat. Rymdstyrelsen har därför samarbetsavtal med flera länder för att underlätta samverkan för industrier och forskare. I dagsläget finns olika typer av avtal med Brasilien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Kazakstan, Kina, Norge, Ryssland, Thailand, Tyskland, USA och Österrike. Sverige har haft många samarbeten med Frankrike, däribland märks SPOT-satelliterna som du kan läsa mer om nedan.

Även så kallade svenska projekt utförs i regel i nära samarbete med andra länder. De flesta svenska satelliter har byggts i samverkan med aktörer från andra länder. Det kan du läsa mer om här

Sverige deltar även i ett globalt rymdsamarbete, kallat GEO, för att försöka samordna data om jordens miljö så att den kan användas för att tillgodose ekonomiska, sociala och vetenskapliga behov över hela världen.

 

 

SPOT

SPOT 5

Satellitserien SPOT var ett samarbete mellan Sverige, Frankrike och Belgien som inleddes 1977 och som resulterade i en serie med fem satelliter. SPOT-satelliterna förser användare med data om hav, land, skog, jordbruk och geologi. SPOT5 kan urskilja föremål på jorden som är 2,5 m stora. Ombord på SPOT 4 och SPOT 5 fanns också ett instrument kallat Vegetation som visar översikter över stora områden. Instrumentet har utvecklats i samarbete mellan Sverige, Frankrike, Belgien, Italien och Europeiska kommissionen och det övervakade och kartllade jordens vegetation. Data från instrumentet Vegetation finns att hämta gratis på Internet.

Senare har fransk industri tagit fram och sänt upp ytterligare två SPOT-satelliter, SPOT 6 och SPOT 7, men där deltar inte Sverige.

Titta på bilder från Vegetation eller hämta gratis data.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017