Sveriges deltagande i Esa

I Esa-samarbetet finns en mängd olika program att välja på för de deltagande länderna. Det finns program inom vetenskap, jordobservation, navigering, telekommunikation, mikrogravitation, utforskning, bärraketer, teknologi och bemannad rymdfart.

Två av Esas program är obligatoriska, grund- och vetenskapsprogrammet. I dessa båda program bidrar varje land med en bestämd andel som beräknas utifrån ländernas BNP. Den svenska andelen i de obligatoriska programmen är 2,82 % sedan 2015.

Alla andra program är frivilliga för länderna och varje land bestämmer själv hur stor andel de vill delta med i sådana program. Programmen startas oftast upp vid särskilda ministermöten som hålls vart tredje år ungefär. Vid dessa möten får varje land anmäla om de vill delta i programmen och med hur mycket pengar. När man räknar med även de frivilliga programmen så var Sveriges andel av Esas totala budget 3,0 % under 2014. Det är en ovanligt hög andel, de flesta år är den lägre än så.

När Sverige bestämmer om vi ska delta i ett program tittar Rymdstyrelsen först på vilken användning vi kan ha av projektet i Sverige. Ofta handlar det om att bygga satelliter som ska producera data som svenska forskare och andra användare kan vara intresserade av. För att bestämma hur mycket pengar Sverige ska satsa i projekten undersöker Rymdstyrelsen vilket utbyte Sverige kan förväntas få i projektet i form av kontrakt till svensk industri.

Fördelning betalningar till ESA

Cirka 70 % av Rymdstyrelsens anslag går till deltagandet i Esa. Sverige satsar alltså ca 650 miljoner kronor på Esa-samarbetet årligen, men betalningarna kan variera kraftigt mellan åren.
I figuren till ovan syns hur Sveriges betalningar till Esa fördelade sig mellan olika program under åren 2007-2016.

Nedan listas de projekt som Sverige deltar i just nu.

Obligatoriska program:

 • Grundprogrammet: Basverksamhet av allmänt intresse
 • Vetenskapsprogrammet: Satelliter för rymdforskning

Jordobservationsprogram:

 • GMES* Service Element: Utveckling av fjärranalystillämpningar. Sverige deltar med 2,51 %.
 • Global Monitoring of Essential Climat Variables: Analyser av klimatdata. Sverige deltar med 1,92 %.
 • Earth Observation Envelope Programme: Utveckling av en lång rad olika satelliter för miljö- och klimatforskning. Sverige deltar med 3 % respektive 1,26 % i två pågående delar av programmet.
 • GMES Space Component: Utveckling av miljöövervakningssatelliter i samverkan med EU. Sverige deltar med 4,4 %.
 • METOP: Utveckling av satellit för väder och klimat i samverkan med Eumetsat. Sverige deltar med 2,34 %.
 • Meteosat Third Generation: Utveckling av satellit för väder och klimat i samverkan med Eumetsat. Sverige deltar med 3,19 %.

* : GMES- programmet har bytt namn till "Copernicus”

Telekommunikationsprogram:

 • ARTES: Projekt för telekommunikation med grundläggande och marknadsnära utveckling samt strategiska projekt för att stärka europeiska företags konkurrenskraft. Här kan Sverige avropa sitt deltagande efter hand, det går därför inte att ange en svensk andel.

Program för navigering:

 • Galileo Development & Validation: Utveckling av europeiska navigeringssatelliter i samarbete med EU. Sverige deltar med 1,76 %.
 • European GNSS Evolution Programme: Vidareutveckling av Galileo och EGNOS. Sverige deltar med 1,0 %.

Program om tyngdlöshet:

 • ELIPS: Forskning inom naturvetenskap och medicin främst m.h.a. tyngdlöshet. Sverige deltar med 4,93 %.

Rymdstationsprogram:

 • ISS: Den europeiska delen av den internationella rymdstationen ISS, utveckling och drift. Sverige deltar med ca 0,4 %.

Utforskningsprogram:

 • Aurora MREP: Utforskning av rymden inklusive livsmöjligheter. Sverige deltar med 0,69 %.
 • Aurora ExoMars: Utforskning av Mars. Sverige deltar med 1,99 %.

Bärraketprogram:

 • Ariane 6: Utveckling av bärraketen Ariane 6. Sverige deltar med ca 1,8 %
 • LEAP: Underhåll av bärraketen Ariane 5.
 • FLPP: Utveckling inför nästa generations bärraket.
 • Vega: Utveckling av bärraketen Vega. Sverige deltar med ca 0,7 %.

Teknologiprogram:

 • GSTP: Förberedande generell teknikutveckling. Här kan Sverige avropa sitt deltagande efter hand, det går därför inte att ange en svensk andel.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017