Vad gör man på ett ministerrådsmöte?

Ungefär vart tredje år hålls ett ministerrådmöte mellan ESA:s medlemsländer. Senast det hölls ett ministerrådsmöte var den 1-2 december 2016. Maria Nilsson, handläggare med internationella relationer på sitt bord, berättar i den här filmen om vad man gör på ett ministerrådsmöte.

 

 

Resultat från Esas ministerrådsmöte, 1-2 december 2016

Esas ministerrådsmöte i Luzern, Schweiz har tagit ställning till inriktningen av Esas långsiktiga satsningar och beslutat resursnivån för de obligatoriska programmen för perioden 2017-2021 samt för ett antal frivilliga program.

Budgetnivån på de obligatoriska programmen har varit en svår fråga inför mötet. Det slutade med att programmen höjs med en procent om året de kommande fem åren, en ökning som kommer att användas för att täcka delar av kostnaden för projektet ExoMars.

Statssekreterare Karin Röding ledde den svenska delegationen vid mötet. I inledningsanförandet poängterade statssekreteraren bland annat vikten av nya insatser riktade mot Arktis. Det ledde till att Esa nu gör en särskild satsning i de obligatoriska programmen för att förbereda för ett Arktisprojekt framöver.

Sverige gjorde åtaganden i Esa till ett totalt belopp av 184 miljoner euro (det motsvarar 1,8 miljarder kronor vid en kurs på 9,80 kr/€). Sverige lägger in nya pengar i fortsättningar på alla de program vi deltar i sedan tidigare och väljer därtill att gå in i två nya program, Integrated Application Promotion samt Incubed. Båda dessa program är inriktade på olika former av innovationer inom rymdområdet.


Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg kommenterar de nya svenska åtagandena:
- Med den nuvarande eurokursen tvingas Rymdstyrelsen vara återhållsamma i många program under den närmsta tiden. Vi måste också ta hänsyn till att Sverige har ovanligt stora åtaganden kvar från tidigare ministerråd, ca 200 miljoner euro. Det är glädjande att vi ändå kan öppna för svenskt deltagande i två nya program inriktade på innovation och tjänsteutveckling. Satsningarna på dessa nya program ligger mycket väl i linje med den rymdutredning som presenterades förra året.

Se tabell över de olika program som ministerrådsmötet har beslutat om (PDF).

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017