Esas programstyrelser

Esa har en mängd programstyrelser och kommittéer där Rymdstyrelsen är den svenska representanten.  Esas programstyrelser möts i regel fyra gånger om året. Nedan hittar du mer information om de olika kommittéerna och uppgift om vem du kan kontakta om du har frågor.

Esas råd

Esas råd är Esas högsta beslutande organ. Här fattas beslut av övergripande slag. Ungefär vart tredje år träffas Esas råd på ministernivå. Vid sådana tillfällen tas beslut om vilka program Esa ska driva under de kommande åren och varje land anmäler med hur mycket de vill bidra till de olika programmen. Kontaktperson: Sofia Strand.

Administrativa och finansiella kommittén (AFC)

I AFC hanteras ärenden som rör Esas ekonomi och ärenden av administrativ karaktär som personalfrågor till exempel. Kontaktperson: Helene Körling

Industripolicykommittén (IPC)

I IPC diskuteras Esas industripolitik och det fattas beslut i upphandlingsfrågor. Kontaktperson: Christer Nilsson

Kommittén för internationella frågor (IRC)

I IRC diskuteras Esas internationella kontakter och de avtal som styr dessa. Kontaktperson: Sofia Strand

Programstyrelsen för bemannad rymdfart, tyngdlöshet och utforskning (PB-HME)

PB-HME hanterar ärenden som handlar om bemannad rymdfart, tyngdlöshet och utforskning. Kontaktperson: Kristine Dannenberg

Programstyrelsen för kommunikationssatelliter (JCB)

JCB hanterar projekt som har med satellitbaserad telekommunikation att göra. Kontaktperson: Christer Nilsson 

Programstyrelsen för bärraketer (PB-LAU)

PB-LAU hanterar ärenden som har med Esas bärraketer att göra. Kontaktperson: Christer Nilsson

Programstyrelsen för navigeringssatelliter (PB-NAV)

PB-NAV hanterar Esas program för satellitbaserad navigering . Kontaktperson: Thorwald Larsson 

Programstyrelsen för jordobservation (PB-EO)

I PB-EO diskuteras Esas olika jordobservationsprogram. Kontaktperson: Göran Boberg

Kommittén för vetenskapsprogrammet (SPC)

SPC hanterar ärenden om Esas forskningsprogram. Kontaktperson: Per Magnusson

Kommittén för rymdlägesbild (PB-SSA)

PB-SSA hanterar ärenden om Esas utveckling av ett system för rymdlägesbild, till exempel om rymdväder och rymdskrot. Kontaktperson: Johan Köhler

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017