Svensk rymdindustri – fokusering ger världsklass

Konkurrenskraftig svensk rymdindustri

Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten ska bidra till dessa förutsättningar och positionera de svenska företagen i ett internationellt perspektiv.
Sverige fokuserar i stor utsträckning sina resurser på att vidareutveckla de goda positioner som svensk industri etablerat inom rymdsektorn under lång tid. I Rymdstyrelsens strategi ingår också att satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter inom vissa utvalda områden, som ökar industrins tekniska kompetens. De företag som arbetar i rymdprojekt får på så sätt en höjd teknisk kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

De största svenska rymdföretagen är: 

SSC

SSC, med verksamhet i Stockholm och Kiruna, arbetar med olika former av rymdtjänster. SSC driver Esrange i Kiruna – en bas för satellitkontroll, nedtagning av satellitdata och raket- och ballonguppsändningar.

RUAG Space AB

RUAG i Göteborg tillverkar högkvalificerad utrustning till satelliter och raketer inom områden som datorer och datahanteringssystem, mikrovågselektronik, antenner och separationssystem.

GKN

GKN i Trollhättan  är ett av Europas ledande företag inom området turbiner och utloppsmunstycken för raketmotorer, som de utvecklar till de europeiska raketfamiljerna Ariane och Vega. De är speciellt duktiga på tillverkningsprocesser där ”sandwichtechnologin” är världsunik för raketmotorernas munstycken.

OHB Sweden

OHB i Kista utvecklar och levererar kompletta satellitsystem inkl. markkontrollsystem, exempel: Odin, SMART-1, PRISMA. De utvecklar och levererar även delsystem till satelliter såsom styrsystem och framdrivningssystem.

Svenska uppstickare

Förutom de stora rymdföretagen finns även ett antal mindre svenska företag som är verksamma inom rymdbranschen. Gemensamt för dessa företag är att de kan betecknas som specialistföretag med bra idéer och stor potential. Exempel på områden som Rymdstyrelsen bedömt som intressanta och där de mindre företagen är aktiva är: nano-/mikrosystem, miniatyriserade kraftsystem, miljövänligt bränsle, GPS-/Galileomottagare och feltoleranta processorer.

 

Svensk rymdindustri


Förutom de stora rymdföretagen finns även ett antal mindre svenska företag som är verksamma inom rymdbranschen. Gemensamt för dessa företag är att de kan betecknas som specialistföretag med bra idéer och stor potential. Exempel på områden som Rymdstyrelsen bedömt som intressanta och där de mindre företagen är aktiva är: nano-/mikrosystem, miniatyriserade kraftsystem, miljövänligt bränsle, mikrovågsmottagare och högfrekvenskomponenter, och feltoleranta processorer.

Nya teknikområden är alltid av intresse och Rymdstyrelsen stödjer tidig utveckling inom RyT-programmet  Ett annat alternativ för nystartade företag är inkubatorverksamheten under ESA BIC Sweden. ESA BIC Sweden

Rymdstyrelsen uppmuntrar också samarbete mellan industri och akademi, läs mer om detta här. NRFP  och NRFP-SMF


 

En lista över  svenska rymdföretag hittar du här.


 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017