Prognostisera vädret

Satellitbild över Europa. Bild: EUMETSATVäldigt många av oss drar nytta av satellitdata dagligen, nämligen när vi tar del av väderprognosen. På
 satellitbilder är det lätt att se hur mycket moln det är och var de befinner sig. Därför är satellitbilder ett väldigt bra hjälpmedel när meteorologer ska prognostisera vädret.

Sedan flera år tillbaka är meteorologin fjärranalysens största användningsområde och SMHI är en av de största fjärranalysanvändarna i Sverige. Men SMHI använder inte bara satellitbilder för att göra väderleksprognoser. De behöver också satellitbilder för arbete med oceanografi och hydrologi. 

För att Europa ska ha tillgång till de satellitdata som behövs för att göra väderprognoser, har europeiska länder tillsammans bildat organisationen EUMETSAT. EUMETSAT driver program för satelliter som övervakar väder och klimat. De mest kända satelliterna från EUMETSAT heter Meteosat och det är ofta dessa bilder som syns i väderleksprognoserna.

På SMHI:s webbplats kan du läsa mer om hur det går till att göra en väderprognos. 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017