Personal

E-postadresser till anställda på Rymdstyrelsen är förnamn.efternamn@snsb.se


Olle Norberg
Generaldirektör
Telefon: 08-409 077 86

Sofia Strand
Stabschef, Ansvarig för internationella kontakter
Telefon:08-409 077 94

Göran Boberg
Fjärranalys
Telefon: 08-409 077 83

Carina Dahlgren

Registrator
Administratör personalfrågor
Telefon: 08-409 077 84

Kristine Dannenberg
Forskning, Esrange
Telefon: 08-409 077 98

Johan Köhler
Forskning
Telefon: 08-409 077 93

Helene Körling
Ekonomiansvarig
Telefon: 08-409 077 79

Thorwald Larsson
Industri, GNSS
Telefon: 08-409 077 81

Ronnie Lindberg
Industri, Nationella satelliter
Telefon: 08-409 077 91

Björn Lóven
Teknik- och tjänsteutveckling, SWEA
Telefon: 08 409 077 95

Per Magnusson
Forskning
Telefon: 08-409 077 92

Johan Marcopoulos
Kommunikationsansvarig
Telefon: 08-409 077 88

Misty Nahuel
Kommunikationsadministratör
Telefon: 08-409 077 87

Christer Nilsson

Industri
Telefon: 08-409 077 96

Perina Stjernlöf
Kommunikationsansvarig skolor, utbildning
och myndighetssamverkan
Telefon: 08-409 077 97

Filip Svensson
Kommunikatör
Telefon: 08-409 077 89

Birgitta Tångring
Ekonomiadministratör
Telefon: 08-409 077 82

Maria Åman
Programadministratör industri, fjärranalys, forskning (tjänstledig)
Telefon: 08-409 077 90


Senast uppdaterad: 8 januari 2018