Myndighetens uppdrag

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.

Styrelse och kommittéer

Rymdstyrelsen har en styrelse med sju ledamöter samt två rådgivande kommittéer, SRAC och fjärranalyskommittén, som behandlar bl a fördelning av bidrag till rymdforskning och fjärranalys. Rymdstyrelsens chef är generaldirektör Olle Norberg. Kansliet består av arton personer.

 

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017