Lediga tjänster

Forskningsadministratör

Handläggare med ansvar för juridik och internationella frågor

Handläggare inom innovation och samhällsnytta av rymdteknik

Rymdstyrelsen tillhandahåller tjänsten Rymdjobb på Twitter och Facebook. Här läggs rymdjobb i Sverige och i europeiska organisationer upp en gång per vecka.

Nedan hittar du länkar till aktuella lediga tjänster hos några europeiska organ som bedriver olika former av rymdverksamhet. Det är inte Rymdstyrelsen som hanterar dessa tjänster utan förfrågningar och ansökningar ska riktas till respektive organisation.

Esa:s lediga tjänster

Eumetsat lediga tjänster

Eso:s lediga tjänster

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017