Workshop i Danmark: Få tillgång till data från rymden

Copernicus-satelliter Sentinel

EU-kommissionen inbjuder myndigheter, företag, forskare och studenter till workshop om EU:s jordobservationsprogram Copernicus. Workshopen inleds av den enda dansk som med egna ögon sett jorden från samma höjd som en satellit: ESA-astronauten Andreas Mogensen.
 
Tid och plats:
9 mars 2017 kl. 09:30 - 18:00.
Scandic Aarhus City Østergade 10. 8000 Århus C, Danmark.
 
EUs jordobservationsprogram Copernicus ökar nu mängden, kvaliteten och leveranstiden för fri tillgänglig data om jorden. Data kommer från satelliter och flera stationer på land, till sjöss och i luften. Satelliter har använts för att observera jorden i årtionden, styrkan med data från Copernicus är de långa tidsserierna, av god kvalitet, som är avsedda att ge en omfattande övervakning av både land, hav, is och atmosfär. Data från Copernicus är fritt tillgängliga för alla. EU kommer fram till år 2020 att ha investerat omkring 44 miljarder DKK i Copernicus, och EU-kommissionen vill nu ge alla möjlighet att lära sig hur man kan nyttja de många nya möjligheter som Copernicus ger.
 
Syftet med workshopen är att ge deltagarna kunskap om hur de får tillgång till data. Det blir praktiska demonstrationer, samt danska och internationella exempel från verkliga livet. Både företag och myndigheter kommer att få exempel på hur Copernicus inte bara sparar tid och pengar, utan också kan ligga till grund för nya affärsidéer. Innovation och nya idéer från forskare och studenter kommer i den utvecklingen att vara a och o.
 
Arrangör av workshopen är Styrelsen for Forskning og Innovation, med stöd från EU, tillsammans med NaturErhvervsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- och Klimaministeriet, SEGES samt Geoforum.
 
Snart öppnar registreringen på: http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2016/copernicus-workshop

 

Läs mer om EUs jordobservationsprogram Copernicus

Senast uppdaterad: 9 december 2016