Utredning klar om tekniska förutsättningar för nationellt forskningssatellitprogram

Rymdstyrelsen har låtit ett konsortium av svenska rymdföretag utreda de tekniska förutsättningarna för ett svenskt satellitprogram till extremt låg kostnad. Uppdraget baserades på det urval av forskningsprojekt som gjordes efter en öppen utlysning under våren.

Konsortiet lämnade sin slutrapport strax för jul. Vid en första anblick visar resultaten att de tekniska förutsättningarna inom den givna kostnadsramen ännu inte är fullt så lovande som Rymdstyrelsen hoppats. Rymdstyrelsen analyserar nu rapporten vidare för att se vilka möjligheter som finns inför framtiden.

Utredningen leddes av OHB Sweden och dessutom deltog NanoSpace, Omnisys Instruments, Ruag Space och ÅAC Microtec.

Senast uppdaterad: 8 januari 2013