Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2016

Rymdstyrelsen utlyser även i år programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT.

Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här.

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom år 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. Ryt är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horisont 2020 kan medel inom Ryt under 2016 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom ramprogrammet.

Observera att sista ansökningsdag är tidigarelagd till den 6 maj 2016.

Senast uppdaterad: 24 februari 2016