Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2010

Rymdstyrelsen utlyser även i år programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT. Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här

RyT tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Senast uppdaterad: 26 mars 2010