Utlysning av NRFP-SMF 2016

Rymdstyrelsen utlyser Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag, NRFP-SMF.

Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här.

Syftet med programmet är att stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och universitet, högskola och forskningsinstitut. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft. NRFP-SMF är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag i samarbete med akademien.

Observera att sista ansökningsdag är tidigarelagd till den 6 maj 2016.

Senast uppdaterad: 24 februari 2016