Uppsändningen av CryoSat-2 framflyttad

Uppsändningen av ESA-satelliten CryoSat-2 från Baikonour i Kazakstan som skulle ägt rum den 25 februari har blivit uppskjuten pga problem med startraketen. Nytt startdatum väntas inom kort.

Mer information om förseningen av uppsändningen av CryoSat-2 (engelska)

Senast uppdaterad: 22 februari 2010