Toppmöte om samordning av miljödata

Representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU kommer att samlas på GEO:s toppmöte i Peking 3-5 november. Delegationerna förväntas anta en deklaration som poängterar vikten av att jordobservationssystemen samordnas, att informationsutbytet standardiseras och att man verkar för en öppnare datapolicy.

GEO står för Group on Earth Observation och har som uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationssystem (GEOSS).

När det gäller GEO/GEOSS-frågor inom Sverige, så har Miljödepartementet det överordnade nationella ansvaret, medan SMHI har samordningsansvaret samt representerar Sverige i olika GEO-sammanhang. Till sin hjälp använder SMHI en nationell referensgrupp, huvudsakligen bestående av forskare och berörda myndigheter som t.ex. Rymdstyrelsen, SLU och Lantmäteriet.

Länkar

Läs SMHI:s pressmeddelande
Mer information om GEO/GEOSS finns på SMHI:s webbplats 
Göran Boberg från Rymdstyrelsen bloggar från GEO-toppmötet 

 

Senast uppdaterad: 2 november 2010