Sverige skriver rymdavtal med Förenade Arabemiraten

Svenska Rymdstyrelsen har skrivit avtal med Förenade Arabemiratens nationella rymdorganisation. Avtalet, som skrevs under i Dubai av Olle Norberg, generaldirektör på Rymdstyrelsen, löper på fem år med möjlighet till förlängning.

Förenade Arabemiratens rymdorganisation bildades 2014 och syftar till att bygga tekniskt och vetenskapligt kunnande inom rymdområdet samt egen kapacitet i rymden såsom satelliter. Avtalet med svenska Rymdstyrelsen öppnar upp för ökat samarbete mellan ländernas vetenskapliga institutioner och för industriellt utbyte.

– De flesta rymdprojekt är så komplicerade att det krävs att flera länder samlar sina resurser och sin kompetens för att de skall kunna genomföras. Huvuddelen av svensk rymdverksamhet sker inom ramen för den Europeiska rymdorganisationen, Esa. Rymdstyrelsen har dessutom bilaterala samarbetsavtal med flera länder för att underlätta direkt samverkan mellan forskargrupper och företag. Sedan tidigare har Sverige samarbetsavtal med följande länder: Brasilien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Kazakstan, Kina, Norge, Ryssland, Thailand, Tyskland, USA och Österrike.

Foto: Nasa

Senast uppdaterad: 13 november 2017