Svensk ordförande i ESA:s programstyrelse för bärraketer

Thorwald LarssonRymdstyrelsens Thorwald Larsson har utsetts till ordförande i PB-LAU som är ESA:s programstyrelse för bärraketer.

PB-LAU är den programstyrelse som framför allt ansvarar för utvecklingen av ESA:s och Europas två bärraketer, Ariane och Vega, samt för ESA:s andel i den europeiska uppsändningsbasen i Franska Guyana. Sammantaget utgör ansvarsområdet grunden för ett europeiskt oberoende tillträde till rymden.
 
Frågan om oberoende tillträde till rymden är ett prioriterat europeiskt mål. Utan ett kontrollerat tillträde till rymden kan all annan europeisk rymdverksamhet också kontrolleras av andra och det är inte acceptabelt med tanke på hur stor del av Europas ekonomi som är beroende av rymdverksamhet.
Utmaningen för PB-LAU i närtid blir att inom given ekonomisk ram både finansiera utveckling av nya bärraketer och fortsätta befintlig drift, underhåll och uppsändning av dagens raketsystem. Samtidigt är bärraketsektorn under förändring i hela världen och den stora frågan är hur det oberoende tillträdet skall verkställas i Europa såväl som i andra länder. Sannolikt kommer vi att se någon form av ökad samverkan, kanske framför allt mellan Europa och USA och eller Ryssland.
 
I Sverige finns det företag som sedan lång tid medverkat i ESA:s bärraketprogram. De har utvecklat nyckeltekniker som bidrar till högre prestanda och mera pålitliga bärraketer till en lägre kostnader. De företag som medverkar i teknikutveckling för bärraketer får testa sin teknik i krävande projekt. Teknik som utvecklas för bärraketer sprids även till andra marknadssegment t.ex. flygindustri, på så sätt bidrar bärraketer till att mångfaldigt förstärka de medverkande företagens framgångar.

Senast uppdaterad: 10 juni 2011