Stöd att söka för europeiska affärsnätverk som vill etablera sig i länder i tredje världen

EU-kommissionen har avsatt medel för är att stödja europeiska affärsnätverk och kluster inom området fjärranalys/jordobservation att etablera verksamhet i länder i tredje världen. Utlysningen ingår i ett större program, ”Cluster Go International”, med syfte att stödja bildandet av europeiska nätverk som verkar internationellt.

EU-kommissionen kommer i den första fasen, med projekttid 12-24 månader, att erbjuda stöd till projektfinansiering för att affärsnätverken ska upprätta en gemensam internationell strategi. De nätverk eller kluster som lyckas med detta kan sedan ansöka om medel för implementering av strategin.

Sista dag att ansöka är 23 maj 2017.
Läs mer om utlysningen. Om du har frågor, kontakta karin.holmquist@snsb.se.

Senast uppdaterad: 7 april 2017