Sök stöd för utveckling av automatiserade vägtransporter

Har du en idé du vill utveckla inom området automatiserade vägtransporter? Då ska du söka stöd från Esas Kick-start Activities. Ansökningsperioden är öppen 13 mars – 24 april 2017.

Temat på Esas andra utlysning inom IAP (Artes Integrated Applications Promotion) för Kick-start Activities är automatiserade vägtransporter. Om du har idéer eller förslag på tjänster som kan användas av lokala myndigheter, aktörer inom infrastruktur, väghållning eller allmänna transporter, logistikföretag, taxiföretag eller andra relevanta aktörer inom transportsektorn kan du ansöka om stöd. Det kan röra sig om tjänster som exempelvis omfattar områden som:

  • Hantering av nätverk av automatiserade vägfordon
  • Optimala beslutsstödsystem för automatiserade vägtransporter som är beroende av analys av stora datamängder (big data) och optimering
  • Övervakningssystem av automatiserade lastbilar

Syftet med Esas Kick-startaktiviteter är att stödja utveckling av affärsmöjligheter, och tekniska tillämpningar och tjänster som drar nytta av rymdrelaterad teknik såsom satellitkommunikation, satellitnavigering, jordobservation och teknologi för bemannad rymdfart.

Det är möjligt att lämna anbud eller förslag under perioden 13 mars – 24 april 2017. Mer information finns på Esas system för anbud, EMITS. Anbudsinbjudan hittar du genom att gå in på emits.esa.int och söka på referens AO8872.

Vid frågor, kontakta Robert Lundin: robert.lundin@snsb.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2017