Snabbspår 2012

Utlysningen av Snabbspår 2012 är nu genomförd och är en del av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram.

Snabbspår 2012 syftar till att komplettera användardelen inom det nationella fjärranalysprogrammet. Snabbspår 2012 avser därmed att fånga upp de projekt som inte passar in i programstrukturen för användardelen.  Snabbspår 2012 följer generellt de direktiv som gäller för användardelen men riktar sig till projekt som främst karakteriseras av en relativt kort löptid, är av ”akut” karaktär samt omfattas av en mindre budget.

För mer information om programmet och utlysningen följ länken nedan:

Fjärranalysprogrammets snabbspår 2012

Senast uppdaterad: 5 januari 2012