Sjunde ramprogrammets arbetsprogram för tema rymd 2011 nu klart

Programkommittén för sjunde ramprogrammets rymdtema godkände förra veckan ett nytt arbetsprogram för 2011. Arbetsprogrammet ska ligga till grund för nästa utlysning som kommer att lanseras preliminärt den 29 juli. Ansökningarna ska vara inne senast den 25 november och kommer att utvärderas under vårvintern 2011. Slutligt godkännande görs genom skriftlig procedur första veckan i juli men innehållet i arbetsprogrammet kommer i allt väsentligt att gälla.

Programmet har en budget på totalt 237 miljoner euro men bara 99 av dessa är tillgängliga för sökbara aktiviteter. Resten är i huvudsak betalningar till ESA för rymdinfrastruktur och data till GMES och bidrag till genomförandet av GMES -programmet i linje med den nya EU- lagstiftning som snart är klar. De aktiviteter som stöds är bland annat vidareutveckling till driftsättning av GMES tjänster och produkter, inom i första hand luftkvalitet och för det marina området samt säkerhet. Stöd lämnas även för aktiviteter inom rymdens utforskning, rymdtransporter, kritiska teknologier och forskning om risken för att Jorden ska träffas av asteroider och kometer. En särskild satsning görs också på småsatelliter, så kallade ”cube sats”.

Mer information: Göran Boberg eller Kristine Dannenberg

 

Läs mer om utlysningen på ramprogrammets Webbsidor

 

Arbetsprogrammet, WP FP7 Space 2011.pdf 

Beskrivningen av utlysningen, FP7 Space Call 2011.pdf 

 

 

 

Senast uppdaterad: 22 juni 2010