Sex myndigheter lämnar förslag till forskningspropositionen

Sex myndigheter* lämnade, 23 oktober 2015, ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som ska läggas fram hösten 2016.

Myndigheterna ger en gemensam analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Rymdstyrelsen redovisar samtidigt ett eget regeringsuppdrag med omvärldsanalys för rymdområdet, synergierna mellan Rymdstyrelsens program och de europeiska rymdprogrammen inom Esa och EU, samt myndighetens bedömningar och förslag. Rymdstyrelsen lyfter särskilt fram de omfattande förändringar som rymdverksamheten genomgår. För att genomföra sitt uppdrag effektivt behöver Rymdstyrelsen därför delvis nya arbetssätt, verktyg och förstärkta resurser.

  • För att stärka förutsättningarna för svensk rymdforskning föreslår Rymdstyrelsen att inrätta ett nationellt program för innovativa forskningssatelliter till låg kostnad, stärka bidragen med instrument till internationella rymdprojekt, utöka forskningsmöjligheterna med raketer och ballonger från Esrange samt inrätta ett svenskt centrum för planetär utforskning.
     
  • För att öka utväxlingen av investerade medel i den europeiska rymdverksamheten till större samhällsnytta, föreslår Rymdstyrelsen att förstärka myndighetens resurser till högprioriterade uppgifter som följer på driften av Copernicus och EU:s rymdverksamhet.
     
  • Ytterligare satsningar bör göras inom information och utbildning riktade mot lärare, skolor och ungdomar, till exempel att erbjuda studenter aktiviteter inriktade på små satelliter, ballonger och sondraketer.

Rymdstyrelsens eget förslag

Forskningsfinansiärernas gemensamma förslag

* Statens Energimyndighet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem (VINNOVA)

 

Sex myndigheter lämnar gemensamt förslag till forskningspropositionen

Fr.v. Martin Ingvar, Forte, Maria Nilsson, Rymdstyrelsen, Charlotte Brogren, Vinnova, Ingrid Pettersson, Formas, Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Erik Brandsma, Energimyndigheten, Anders Lönn, Utbildningsdepartementet. Foto: Mikael Lundgren, Regeringskansliet.

Senast uppdaterad: 3 november 2015