Seminarium om affärsmöjligheter inom rymdsektorn

Målet för initiativet är att koppla samman svensk industri, små- och stora företag och andra aktörer med intresse för rymdrelaterade affärsmöjligheter. Med insikter från European Space Agency (Esa) syftar detta samarbete till att öka medvetenheten bland svenska företag om de affärsmöjligheter, innovationsfinansiering och samarbetsmöjligheter som är knutna till europeisk rymdindustri.

Genom tre separata aktiviteter bestående av ett initialt affärsseminarium (29 maj 2017), följt av en förberedande workshop och ett avslutande besök vid European Space Agency’s Space Research and Technology Centre i Nederländerna, kommer ditt deltagande att erbjuda dig:

  • Uppdateringar avseende de senaste bidragen från Rymdstyrelsen till Esa-programmen och relaterade möjligheter för svenska industri. Vi kommer också att dela med oss av utfallet från ESAs ministermöte som hölls i december 2016.
  • En introduktion till hur man ansöker om ESA-finansiering för att utveckla och kommersialisera tillämpningar av t.ex. fjärranalys, navigering eller satellitkommunikation, för mark-, sjö- eller flygrelaterade applikationer.
  • Möjlighet till kontakt med större rymdföretag angående partnerskap och samarbetsmöjligheter.
  • Exempel på hur rymdteknologi kan skapa affärsmöjligheter och ekonomisk tillväxt inom icke rymdrelaterade områden.
  • En introduktion av ESAs Business Incubation Programme, med detaljerad information om tillgängligt stöd för start-ups, entreprenörer och småföretag med avsikt att kommersialisera rymdrelaterade idéer. Möjligheten att på djupet diskutera eventuella affärsidéer med representanter från ESA BIC Sverige.

Läs mer och hitta anmälningsinformation (PDF).

Senast uppdaterad: 20 april 2017