Satelliten Odin - åtta år i bana

Den svenska miljö- och astronomisatelliten Odin fyller åtta år i bana idag den 20 februari. De långa mätningsserierna ger unika möjligheter och värdet av dessa mätningar i atmosfären ökar med tiden.
 
Nyligen framlagda svenska avhandlingar har gett nya insikter i kopplingar mellan nattlysande moln på norra halvklotet och ozonhålet på det södra samt unika observationer av förekomsten av vattenånga och transportprocesser i övre atmosfären. Odin är den enda satellit som kontinuerligt mätt klorkemin i ozonskiktet sedan 2001. Odin har därigenom också en unik mätserie av ozonskiktets utveckling.

Odinprojektet har hittills resulterat i ett femtiotal avhandlingar, d.v.s. motsvarande en varannan månad från de fyra partnerländerna Sverige, Frankrike, Kanada och Finland.

Odins resultat är internationellt uppmärksammade och det europeiska rymdorganet, ESA, bidrar sedan ett par år till driften av Odin.

Rymdstyrelsen har beslutat att fortsätta driften av Odin även under 2009.
 

Senast uppdaterad: 24 april 2009