Rymdutredningen lämnnades över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Rymdutredningen som lämnas idag över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskningRymdverksamheten kan och bör bidra till ett väl fungerande samhälle. Den bör också vara ett verktyg för utveckling och innovation som leder till tillväxt.

Svenska staten satsar uppskattningsvis cirka 1,7 miljarder kronor per år på rymdverksamheter. För att kunna genomföra förslagen till en nationell rymdstrategi bedömer utredningen att Rymdstyrelsen bör få en utökad och tydligare roll som sammanhållande och koordinerande expertmyndighet kombinerat med ett ökat ansvar att exploatera rymdsystemen.

Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg säger i en kommentar att:
– Jag är positiv till utredarens förslag till förändringar som bland annat innebär ökad samverkan mellan alla inblandade och ett utökat ansvar och mandat för Rymdstyrelsen. Vi kan samordna och effektivisera de svenska rymdinsatserna på ett sätt som gynnar både samhällets behov och den svenska industrins konkurrenskraft.

Rymdutredningen- En rymdstrategi för nytta och tillväxt. (PDF fil)

Senast uppdaterad: 2 september 2015