Rymdteknikforskare tar ut bäringen på ett knappnålshuvud

En magnetometer är en sorts avancerad kompass som kan användas till att mäta variationen i solvindar och magnetfält kring himlakroppar. Normalt väger en sådan ungefär ett kilo. Nu har forskare vid Ångströms rymdtekniska centrum, med stöd från Rymdstyrelsen och VINNOVA, tagit fram en magnetometer som bara väger en hundradel så mycket och fungerar bättre än många konkurrerande system.

Läs hela pressmeddelandet på Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 12 november 2010