Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011-2015

Rymdstyrelsens styrelse har den 13 oktober 2010 beslutat om strategin som utgör Rymdstyrelsens underlag för prioriteringar av anslagens användning. Strategin gäller till 2015, men kommer att utvärderas och vid behov revideras under perioden.

Rymdstyrelsens bedömning är att de största möjligheterna för såväl forskare och andra användare som för svensk industri skapas genom att Rymdstyrelsen fokuserar insatserna på verksamhet i rymden och tillträdet till rymden.

Fokus på ”verksamhet i rymden” innebär satsning på metodutveckling för forskning i och om rymden samt forskning om jorden, det vill säga verksamhet där möjligheten att använda infrastrukturen står i centrum. Ansträngningarna kommer i första hand att läggas på att svenska forskare och myndigheter ska få kontinuerlig tillgång till efterfrågad data genom internationella projekt.

Fokus på ”tillträdet till rymden” innebär satsning på sådan teknikutveckling som bidrar dels till ett europeiskt tillträde till rymden, dels till att Esrange utvecklas som forskningsfacilitet för rymdverksamhet. För största möjliga utväxling kommer Rymdstyrelsens satsningar att fokuseras på teknik som både understödjer verksamheten i rymden och bidrar till tillträdet till rymden samtidigt som de har potential att bidra till tillväxt genom att företag växer.

Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011-2015 (pdf 375 kB)

Senast uppdaterad: 13 oktober 2010