Rymdstyrelsen söker stabschef och ansvarig för internationella kontakter

Rymdstyrelsen söker en person som vill ta sig an ledningen av Rymdstyrelsens stab samt leda den internationella verksamheten, eftersom den nuvarande stabschefen kommer att sluta på myndigheten.

Som stabschef kommer du att leda avdelningens arbete med bland annat ekonomi, registratur, IT, kommunikation, personalfrågor, arbetsmiljö och lokaler. Du och den åtta personer stora staben utgör ett direkt stöd till generaldirektören. Du kommer också att ansvara för kontakter med Regeringskansliet.

Det internationella arbetet innebär att du samordnar och håller i kontakter med andra länders rymdmyndigheter och ambassader samt att du stödjer Rymdstyrelsens handläggare i frågor angående internationella avtal. Du kommer att vara svensk delegat i Esas International Relations Committee och fungera som bollplank till myndighetens säkerhetsansvarige.

Vi vill att du har en akademisk examen samt dokumenterad, flerårig erfarenhet av arbete i en myndighet eller på departement och att du därigenom förstår politiska processer och styrning i statlig förvaltning. Arbetet kräver att du behärskar mycket god svenska och engelska i tal och skrift. Juridisk kompetens, erfarenhet från internationellt arbete samt tidigare chefserfarenhet är meriterande.

Vi sätter stort värde vid de personliga egenskaperna. För att vara aktuell behöver du ha en utpräglad ansvarskänsla och förmåga att förutse frågeställningar som myndigheten kommer att möta. Du ska snabbt kunna skapa dig en förståelse för processer och förstå din roll i ett större sammanhang. Du får saker gjorda, tar egna initiativ, kan prioritera och arbetar kvalitetsmedvetet och strukturerat. Vidare har du god social förmåga och är även beredd att ställa krav på externa parter. Du ska självklart ha goda ledaregenskaper och intresse för internationellt arbete.

Skicka ditt personliga brev och CV till application@snsb.se och beskriv varför just du är rätt person för detta jobb. Märk med diarienummer 79/17. Ansök senast 2017-04-24.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast.

Kontaktpersoner:
Olle Norberg, generaldirektör, 08-40 90 77 86
Maria Nilsson, nuvarande stabschef, 08-40 90 77 94
Fackliga företrädare (SACO): Göran Boberg 08-40 90 77 83, Johan Köhler 08-40 90 77 93

Rymdstyrelsen är ansvarig myndighet för frågor som gäller den svenska rymdverksamheten, särskilt forskning och teknisk utveckling, och fungerar som kontaktorgan för det internationella rymdsamarbetet inom dessa områden. Rymdstyrelsen säkerställer tillgången till samhällsviktig rymdinfrastruktur och efterfrågade satellitdata samt bidrar till att utveckla konkurrenskraftiga företag och högkvalitativ forskning i Sverige. Vi sprider kunskap om den svenska och europeiska rymdverksamheten.

Senast uppdaterad: 31 mars 2017