Rymdstyrelsen söker en handläggare inom fjärranalys och rymdteknik

Rymdstyrelsen söker en tekniskt sakkunnig medarbetare som skall ansvara för nationella program inom fjärranalys och rymdteknik.

Du kommer att administrera ett antal program för bidrag till företag, forskare och användare inom fjärranalys och rymdteknik, både vad gäller forskning och tillämpningar. I arbetet ingår också att delta i förberedelser och uppföljningar av projekt som Rymdstyrelsen finansierar, nationella såväl som internationella. En stor del av de projekt Rymdstyrelsen är delaktiga i genomförs inom ramen för det europeiska rymdorganet ESA. I arbetet ingår att företräda Rymdstyrelsen som svensk representant i det internationella rymdsamarbetet. Medarbetaren förväntas även bidra till myndighetens informationsverksamhet och kontakter med andra myndigheter.

Obs! Ansökningstiden gick ut den 3 februari 2012.

Senast uppdaterad: 4 januari 2012