Rymdstyrelsen skriver under miljödatastrategi

Rymdstyrelsen har som en av 14 centrala myndigheter och 18 länsstyrelser skrivit på en miljödatastrategi som syftar till att effektivisera arbetet med och hanteringen av miljödata i Sverige. Genom verktyget Swea kommer Rymdstyrelsen att få en ny roll som dataförsörjare där användare enkelt och gratis får tillgång till satellitbilder, bland annat för användning inom miljöområdet.

 

Målet är att satellitbilder ska bli ett välfungerande hjälpmedel i många verksamheters arbete. Satellitbilder är en viktig samhällsresurs som rätt hanterade bidrar till en bättre miljö.

 

Här är miljödatastrategins tio riktlinjer som visar hur myndigheterna gemensamt ska arbeta så att miljödata kommer till nytta och gör skillnad för miljön:

 

  • Gör miljödata väl kända
  • Gör miljödata enkla att hitta
  • Gör miljödata direktåtkomliga i former som efterfrågas
  • Se till att miljödata är väl beskrivna och lätta att förstå
  • Gör miljödata tillgängliga så snabbt som möjligt
  • Tillhandahåll miljödata och tjänster avgiftsfritt med villkor som uppmuntrar till vidareutnyttjande
  • Se till att miljödata har en tydlig förvaltning
  • Använd etablerade standarder
  • Gör det lätt att använda miljödata för sambearbetning
  • Bevara miljödata för framtida återanvändning

 

Om Swea (Swedish Earth data Access)
Plattformen Swea ska ge användare kontinuerlig tillgång till fjärranalysdata från satelliterna Sentinel-1, -2 och -3 över områden som är särskilt viktiga för svenska användare. Dessutom kommer plattformen erbjuda möjlighet att ta fram mosaiker och tidsserier. Swea är tänkt att öppnas för allmänheten senast i oktober 2017. Det kommer att vara gratis för användare att hämta eller jobba med data i Swea. Användare kommer bland annat kunna ta del av optiska satellitbilder och radardata.

 

 

Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg skriver under den nya miljödatastrategin.

Senast uppdaterad: 17 juni 2016