Rymdstyrelsen bygger webbplattformen Swea för satellitdata

Rymdstyrelsen har beslutat att anlita Spacemetric AB för att bygga en webbaserad plattform och arkiv för fjärranalysdata från EU:s jordobservationsprogram Copernicus. Kontraktet är ett resultat av en öppen upphandling där tre anbud kom in. Spacemetric ABs anbud var det totalekonomiskt mest fördelaktiga. Kontraktet är värt 6 860 000 kronor.

Om Swea
Den nya plattformen och arkivet har fått namnet Swea – Swedish Earth data Access. Plattformen ska ge användare kontinuerlig tillgång till fjärranalysdata från satelliterna Sentinel-1, -2 och -3 över områden som är särskilt viktiga för svenska användare. Dessutom kommer plattformen erbjuda möjlighet att ta fram mosaiker och tidsserier. Swea är tänkt att öppnas för allmänheten senast i oktober 2017. Det kommer att vara gratis för användare att hämta eller jobba med data i Swea. Användare kommer bland annat kunna ta del av optiska satellitbilder och radardata.

Ska säkra svenska data
Det är idag möjligt att få tillgång till samma data via Esas webbplattform, dock endast i europeiskt referenssystem. I Swea kommer data kunna erbjudas i olika referenssystem. Esas dataplattform är hårt trafikerad och Swea ska därför säkra tillgången till data över områden som är särskilt viktiga för många svenska användare. Flera andra europeiska länder bygger liknande system.

Om Copernicus-programmet
Med Copernicus-programmet skapar EU och Esa en permanent infrastruktur för att säkra miljö- och klimatövervakningen, data som blir tillgänglig för alla.

 

Frågor om Swea besvaras av:
Karin Holmquist på Rymdstyrelsen
Industri, fjärranalys
Telefon: 08-40 90 77 95

Senast uppdaterad: 31 maj 2016