Riksrevisionen granskar svensk rymdverksamhet

Riksrevisor Claes Norgren har beslutat om att inleda en huvudstudie om svensk rymdverksamhet. I granskningen ingår regeringen, Regeringskansliet, Institutet för rymdfysik, Rymdstyrelsen och SSC.

Granskningen syftar till att undersöka om det statliga åtagandet genomförts enligt riksdagens intentioner. Riksrevisionen granskar hur effektiv den statliga verksamheten är och tittar på regeringens genomförande, styrning, uppföljning och rapportering till riksdagen. De granskar också myndigheternas genomförande och rapportering till regeringen. Målsättningen med granskningarna är att se till att staten får ett effektivt utbyte av sina insatser. Under perioden december 2011-april 2012 genomfördes en förstudie om svensk rymdverksamhet och nu har man beslutat att gå vidare med en huvudstudie. Anledningen till att Riksrevisionen valt att titta på svensk rymdverksamhet är att området inte granskats på nästan 20 år. Granskningens resultat kommer att presenteras i en granskningsrapport som beräknas vara färdig i februari 2013.

Senast uppdaterad: 23 april 2012