Resultat från ESA:s ministerrådsmöte, 20-21 november 2012

Idag avslutades Europeiska rymdorganets, ESA, ministerrådsmöte i Neapel, Italien, där utbildningsminister Jan Björklund har lett den svenska delegationen.

Ministerrådsmötet har tagit ställning till inriktningen av ESA:s långsiktiga rymdpolitik och beslutat resursnivån för de obligatoriska programmen för perioden 2013-2017 samt för ett antal frivilliga program där betalningarna väntas falla ut från 2013 till 2022 eller senare.

De ekonomiska svårigheterna i Europa återspeglades även vid ministerrådmötet, trots det kan Sverige göra substantiella satsningar i till exempel Metop SG (Second Generation) en ny typ av meteorologisatelliter som går i polär bana. Polära satelliter är särskilt viktigt för Sverige med sitt nordliga läge. SMHI värderar Metop SG högt och satelliterna kommer att bidra till mer exakta väderprognoser. Svensk industri har också goda möjligheter att bli industriell partner till bygget av satelliterna.

Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg summerar ministerrådsmötet.
- Sverige har en stark position i ESA och bibehåller den trots ett pressat ekonomiskt klimat. Vi gör en ordentlig satsning på en ny generation av meteorologiska satelliter. I ESA:s program för forskning i mikrogravitation som bl.a. genomför experiment ombord på sondraketer från Esrange tillkommer nu även Storbritannien. Det kan ge positiva effekter för rymdverksamheten i Sverige. 

Nedan följer en lista över de olika program som ministerrådsmötet har beslutat om.

 Lista över svenska anmälningar till ESA

Ministerrådsmöte i ESA november 2012

Ministerrådsmöte på ESA, Neapel 2012 © ESA–S. Corvaja

Rymdstyrelsens underlag till regeringen inför ESA:s ministerrådsmöte 2012

Senast uppdaterad: 26 november 2012