Produktionstekniskt centrum i Linköping

Nystartade Compraser är namnet på ett omfattande samarbete mellan Linköpings kommun och flera forskningsorganisationer för att gemensamt utveckla produktionsteknik för produkter som bygger på fiberkompositer.
I rymdbranschen använder man sedan länge kolfiberkompositer för att bygga starka och lätta konstruktioner i bland annat adaptrar till bärraketer, satellitstrukturer och reflektorantenner.

RUAG Space som är en av finansiärerna förväntar sig att tillsammans med främst flygindustri och fordonsidustri öka produktutvecklingstakten inom rymdområdet via gemensamma projekt och ökade synergier.
Ett av de inledande projekten som planeras tillsammans med samtliga finansiärer (RUAG Space AB, Saab AB, Applied Composites AB samt Exova AB), LiU och SICOMP handlar om flexibla adapterverktyg för adaptrar till raketerna Ariane 5, Soyuz samt Vega. Detta i syfte att öka raketernas prestanda och förenkla integration av användarnas nyttolast.

Läs pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 17 december 2010