Överenskommelse klar om regler för deltagande i Horizon 2020

Förenklingsbehovet i EU:s forskningsprogram har diskuterats länge och det är nu som chansen finns att genomföra verkliga förändringar för den kommande sjuårsperioden.
Förenklingsförslaget innebär bland annat att:
• Arbetet med att skriva ansökningar blir mindre tidskrävande.
• Antalet felaktiga redovisningar av indirekta kostnader försvinner
• Validering av vilken typ av deltagare som ingår i forskningsprojekten behövs inte eftersom alla har samma ersättningsnivå.
• Tiden mellan ansökan och besked om beviljande respektive utbetalning förkortas.
• Det krävs mindre omfattande efterkontroller.
I korthet har ministerrådet enats om att gå på EU-kommissionens linje om förenklingar och accepterat modellen med 100% av direkta kostnader i forskningsprojekten och 70% i marknadsnära projekt.

Mer information finns på Vinnovas webbplats

 

Senast uppdaterad: 30 oktober 2012