Nytt regeringsuppdrag till Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen har fått i uppdrag att till Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) anmäla Sveriges deltagande i tre bärraketprogram fram till 2011.

I perioden fram till ESA:s nästa ministermöte som nu planeras till 2011 kommer Rymdstyrelsen att fortsätta sina ansträngningar i syfte att tillsammans med sina europeiska kollegor inom ESA att förmå industrin att sänka kostnaderna/öka kostnadseffektiviteten och öka transparensen för Europas oberoende tillträde till rymden.

 Läs hela pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 22 juni 2009